အမှု‌ဆောင်များ

စဥ္ အမည္ ခုႏွစ္ / ေမဂ်ာ မွတ္ခ်က္
၁။ ကိုေသာင္းတန္ 93 / Mp ျမင္းၿခံ
၂။ မသန္းသန္းေဌး 93/C မိတၳိလာ
၃။ ကိုေအာင္မင္းေထြး 200/MP
၄။ ကိုေနဝင္း 94/MT
၅။ ကိုစိုးလႈိင္ဦး 94/EP
၆။ ကိုေက်ာ္ေဆြ 94/MP
၇။ ကိုစိုးသန္း 96/EP
၈။ မစမ္းစမ္းဝါ 94/C
၉။ မတိုးတိုးလြင္ 94/C
၁၀။ ကိုေအာင္ေက်ာ္ခင္ 94/MP
၁၁။ ကိုေဇာ္လတ္  94/MP
၁၂။ မသိဂၤီျမင့္ေက်ာ္ 98/EP
၁၃။ မမ်ဳိးမ်ဳိး 95/C မိတၳိလာ
၁၄။ မနီနီေအာင္ 97/EP ျမင္းၿခံ
၁၅။ ကိုသက္ျမတ္သူ 95/C မႏၱေလး
၁၆။ ကိုေအးၾကဴ 93/C ေနျပည္ေတာ္
၁၇။ ကိုညီညီလြင္ 93/EP
၁၈။ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ 93/C
၁၉။ ကိုမ်ဳိးဝင္း 93/C
၂၀။ ကိုမိုးေက်ာ္ေအး 93/C
၂၁။ ကိုသီဟလႈိင္ 95/C
၂၂။ ကိုၾကည္ျဖဴကြန္႔ 96/EP
၂၃။ ကိုဝင္းေဇာ္ 97/MP
၂၄။ ကိုစန္းလင္းေအာင္  
၂၅။ ကိုေက်ာ္ထက္ေအာင္ 2000/EP
၂၆။ မထားထားဝင္း 95/ MP
၂၇။ မဝင္းဝင္းေအး 2000
၂၈။ မခိုင္သႏၱာေအာင္ 95
၂၉။ ကိုျမင့္ဦး 93/C ရန္ကုန္
၃၀။ ကိုေဇာ္လြင္သန္း 94/MP
၃၁။ ကိုသက္ေနာင္ 94/MP
၃၂။ ကိုေအာင္ေက်ာ္ထိုက္ 97/C
၃၃။ ကိုသန္းဦး 97/C
၃၄။ ကိုေမာင္ေဌး 97/C
၃၅။ ကိုေက်ာ္မင္း 96/EP
၃၆။ ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး 95/ MP
၃၇။ ကိုေအာင္စိုးမိုး 95/EP
၃၈။ မမိုးစံ 96/C
၃၉။ မသူဇာျမင့္ 96/EP
၄၀။ မစႏၵာဝင္း 96/EP
၄၁။ မခိုင္မ်ဳိးေက်ာ္ 94/C
၄၂။ မေထြးေထြးၾကည္ 93/C
၄၃။ မေအးေအးမာ 93/C
၄၄။ မမိမိခိုင္ 93/C